Назад

Детска градина № 168 „Слънчогледи”, район "Слатина"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 168 „Слънчогледи”, район "Слатина", за: плуване, футбол, английски език, танци.