Назад

Детска градина № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 162 „Вихрогонче”, район "Красно село", за: детска йога, английски език, приложни изкуства.