Назад

Детска градина № 151 „Леда Милева”, район "Оборище"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 151 „Леда Милева"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 151 „Леда Милева”, район "Оборище", за:
- футбол;
- приложни изкуства;
- танци.