Назад

Детска градина № 15 „Чучулига”, район "Надежда"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 15 „Чучулига”

Допълнителни образователни дейности в ДГ № 15 „Чучулига”, район "Надежда", за: английски език, футбол, народни танци, латино танци, плуване.