Назад

Детска градина № 148 „Слънце”, район "Подуяне"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 148 „Слънце”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 148 „Слънце”, район "Подуяне" за: английски език, подвижни игри с топка, джудо, спортни танци, логопед.