Назад

Детска градина № 145 “Българка”, район "Красно село"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ 145 “Българка”, район  "Красно село", за: английски език, латино танци, йога.