Назад

Детска градина № 151 "Леда Милева", район "Оборище"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни изисквания

Допълнителни образователни дейности на ДГ 151 "Леда Милева", район "Оборище", за: футбол, приложни изкуства, художествена гимнастика.