Назад

Детска градина № 130 „Приказка”, район "Красна поляна"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 130 „Приказка”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 130 „Приказка”, район "Красна поляна", за: английски език, приложни изкуства, бойни изкуства, модерни танци, народни танци, подвижни игри и футбол.