Назад

Детска градина № 13 “Калинка”, район "Искър"

 

Обява относно за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 13 “Калинка”, район "Искър", за: английски език, фолкнетика.