Назад

Детска градина № 129 "Приказен свят", район "Триадица"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности на ДГ № 129 "Приказен свят"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 129 "Приказен свят", район "Триадица", за: английски език, немски език, приложни изкуства, бойни изкуства, модерни танци, народни танци, гимнастика, тенис, шах, балет, солово пеене.