Назад

Детска градина № 128 “Феникс”, район "Красна поляна"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителна образователна дейност в Детска градина № 128 “Феникс”, район "Красна поляна"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 128 “Феникс”, район "Красна поляна", за: английски език, народни танци, футбол.