Назад

Детска градина № 126 “Тинтява”, район "Красна поляна"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности на ДГ № 126 “Тинтява”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 126 “Т интява”, район "Красна поляна", за: английски език, приложни изкуства, танци, футбол.