Назад

Детска градина № 119 „Детска планета”, район "Възраждане"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ № 119 „Детска планета” за учебните 2019/20/21/2022 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 119 „Детска планета”, район "Възраждане", за: логопед, танци на народите.