Назад

Детска градина № 113 „Преспа”, район "Средец"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 113 „Преспа”
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 113 „Преспа”, район "Средец", за: английски език, плуване, народни танци, модерни танци, шах, футбол.