Назад

Детска градина № 106 “Кягиня Мария-Луиза”, район "Сердика"

Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 106 “Кягиня Мария-Луиза”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 106 “Кягиня Мария-Луиза”, район "Сердика", за: футбол.