Назад

Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за фирми и физически лица за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов” за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов” за: тенис на маса за деца.