Назад

Детска градина № 187 „Жар птица”, район "Красна поляна"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 187 „Жар птица” (район "Красна поляна") за: английски език, футбол, модерни танци, народни танци.