Назад

Детска градина № 113 „Преспа”, район "Средец"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 113 „Преспа” за: фехтовка.