Назад

Детска градина № 63 Слънце, район Сердика

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти