Назад

Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи”, район Лозенец

ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти за учебната 2016/2017 год.