Назад

Фандъкова: "Информационните и комуникационни технологии имат потенциала да се превърнат в най-големия и силен сектор от икономиката на София"

 

"Информационните и комуникационни технологии имат потенциала да се превърнат в най-големия и силен сектор от икономиката на София. Това става ясно от проучването на "Ендевър България", което възложихме съвместно с Фонда на фондовете и Банката за развитие.

Изключително показателно е, че още през 2020 г. започна увеличението на работещите в дигиталната сфера. Затова и ние като град, в който работят над 80% от технологичните компании, насочваме усилия в това да създаваме добра среда за тяхното разрастване." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която заедно с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер присъстваха на представяне на проучването на "Енденвър България" за предприемаческата тех-екосистема в София.

Фандъкова посочи също, че общината заедно със Софийската агенция за инвестиции прави проучвания и в тях се вижда, че в последните години се развива не само аутсорсинга и развойната дейност, а и създаването на собствена продукция.

"Секторът е на трето място по произведена продукция, с 15% от общия дял за 2021 г. и успява да привлича образовани и млади хора, с голям професионален потенциал. Част от досегашния успех на София в тази сфера се дължи именно на традициите на града в дигиталното образование и подготовката на софтуерни инженери" – заяви кметът на столицата. По думите ѝ "това генерира и нови образователни центрове в града. Много технологични компании разработват свои училища. Преди дни една такава компания ми представи новия си проект за училище" – информира също кметът Фандъкова.

Именно образователният сектор е следващият, който за мен лично има голям потенциал и би допринесъл много за развитието на София. Обвързването на образованието с възможностите за кариерно развитие е следващата стъпка, на която именно секторът на технологиите и иновациите в София може да отговори. Това е част от политиката ни за подкрепа на стартиращи и стратегически компании. Чрез Общинската агенция на инвестиции разработихме и свои инструменти и мерки за насърчаване на бизнеса. Такава мярка е "Зелената карта за административно обслужване" – с нея се дава "бърза писта" за индивидуално административно обслужване на територията на Столична община на инвеститори и стартиращи компании.

С цел да улесним и ускорим достъпа на предприятията до финансов ресурс създадохме собствена Програма за подкрепа "Акселератор Стартъп София". Вече една от компаниите, получили "зелена карта", работи в столичен район, за да проучи възможностите за намаляване потреблението на енергия в училища и детски градини.

"Предстои и специално събитие за стартиращи компании, на които да сме полезни с директно възлагане на работа, което да е полезно не само за Столична община, но и за общинските дружества" – съобщи главният изпълнителен директор на "Инвест София" д-р Мария Христова.

В София има сериозен ръст на стартиращи компании, които вече са минали своето първо ниво и разполагат с готов продукт, което е още една предпоставка за позиционирането ѝ като регионален хъб.

Основното предизвикателство пред сектора е недостигът на кадри.  На база на оценката в доклада, дадена от самата предприемаческа общност и от независими външни оценители, както и на опита, който има "Инвест София", са очертани няколко следващи стъпки. Първата от тях е изработване на политика на привличане на външни кадри, които реално са на друга географска точка, но работят за позиционираните в столицата компании. Основен фокус ще е привличането на ангелски инвеститори и подкрепа на стартиращите компании, както и създаването на още по-добра среда за развитие на успешните компании, които създават 82 % от работните места и са почти изцяло експортно ориентирани.


Дейности