Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община

 

Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община

22.07.2022