Протокол № 1/19.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

 

Протокол № 1/19.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община, във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 4, в дейност 311 „Детски градини“

23.09.2022