Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението

На 3 април ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението на територията на Столична община.

Тестът ще започне в 11 часа. Провеждането му е  в изпълнение на писмо на министъра на вътрешните работи.  

Ще се тества техническото състояние на Националната система и ще се проведе обучение на населението за разпознаване на сигналаите за опасност.

29.03.2023