Започват обработките на водоемите срещу ларви на комари

 

Поради затоплянето на времето и благоприятните метеорологичните условия тази година по-рано ще започнат задължителните дезинсекционни обработки на тревните площи и водоемите на територията на Столична община. Това са обработки срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи. Екипите на дирекция „Зелена система“ заедно със Столичната РЗИ и районите на Столична община създават необходимата организация.

От 15 март 2023 г. започват обработки срещу ларви на комари по водоемите в районите "Искър" и "Витоша", Южен парк и парк "Дружба".

От 22 март 2023 г. при благоприятни климатични условия ще започнат обработки срещу кърлежи на общинските тревни площи, които ще се изпълняват поетапно съгласно график. Дейностите ще стартират от районите „Подуяне“ и „Студентски“, Южен парк и градина „Славейкови дъбове“. Ще се обработват общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Обработват се общински зелени площи, по възлагане от Столична община, и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации.

Съгласно предписание от Министерство на здравеопазването (Столична Регионална здравна инспекция) и с цел ефективно провеждане на обработките са актуализирани площите към съответните райони, които предстои да бъдат обработени през тази година.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания.

Специализираният контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Графиците за изпълнение на обработките са валидни при благоприятни климатични условия.

  

 

15.03.2023