Назад

Организация на движението за провеждане на „Есенен Авто-ретро-салон“ на 18.09.2021г.

От 08:00 до 13:30 часа на 18.09.2021 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, както следва:

- по бул. „Цар Освободител” между ул. „Княз Александър I” и ул. „Г. С. Раковски”;

- на паркинга на пл. „Княз Александър I”;

- по ул. „Аксаков” между ул. „Георги Бенковски” и ул. „Дякон Игнатий”;

- по ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.