Назад

Организация на движението във връзка с посещението на министъра на отбраната на Федерална република Германия

Във връзка с посещението на министъра на отбраната на Федерална република Германия се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства както следва :

 От 07.00 до 11.30 часа на 16.07.2020 г. на източната част на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 15 /петнадесет/ паркоместа.

 От 12.00 до 15.30 часа на 16.07.2020 г. на ул. „Латинка“ № 38 – 15 /петнадесет/ паркоместа.