Заглавие Дата на публикуване
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, находящи се в кв.„Горубляне“, ул.„инж. Г. Белов” № 2 20.04.2021
Район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене 19.04.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“ 19.04.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени и помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика“ 19.04.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Сердика” 16.04.2021
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в сградата на лечебното заведение: по 1 кв. м за поставяне на три броя кафеавтомати; 1 кв. м за поставяне на хладилна витрина за готови ястия; 2 кв. м за поставяне на автоматизирана машина за изпичане на закуски; кабинет № 33 за извършване на медицинска дейност 14.04.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 13.04.2021
"Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 12.04.2021
Район „Банкя” удължава срока на публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на реална част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Цар Симеон" № 1, представляваща част от партерен етаж на триетажна административна сграда – за поставяне на банкомат" 09.04.2021
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 02.04.2021