Район „Красна поляна” обявява удължаване с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Красна поляна”, м. ’’Разсадника - Бежанци”, бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти

26.08.2020

Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя /ниви/ – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци”

26.08.2020

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“

24.08.2020

"ДКЦ XVIII – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение стоматологичен кабинет, находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51

21.08.2020

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ: реална част от имот 1,00 кв. м, за разполагане на терминално устройство – банкомат

21.08.2020

"Пета МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет 131, находящ се на партерния етаж в сградата на болницата

17.08.2020

Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение за книжарница на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170. СУ „Васил Левски“

14.08.2020

Район "Младост" обявява конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10. СУ „Теодор Траянов“

10.08.2020

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър

07.08.2020

"ДКЦ 14 – София" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети етаж и в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството

05.08.2020