„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др.

21.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговско помещение (пицария), сграда – резиденция, офиси, магазини, ателиета и др.

21.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

21.12.2020

Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“

18.12.2020

„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети, площи за поставяне на вендинг машини и др.

14.12.2020

Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост – обособено помещение за търговска дейност – за жилищно строителство и обществено обслужване, кв. "Курило"

14.12.2020

Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за извършване на търговска дейност

12.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Изгрев", кв. "Оборище" и др.

10.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Гео Милев", кв. "Слатина" и др.

10.12.2020

"Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – Кабинет № 125 за извършване на стоматологична дейност

08.12.2020