Район Илинден продължава конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м., находящ се в гр.София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20

30.08.2017

Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти - помещения, находящи се на територията на района

30.08.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 16.80 кв.м., за зъболекарски кабинет в 3-то СОУ

29.08.2017

Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета) стопанисвани от дружеството

28.08.2017

Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, стопанисвани от дружеството

28.08.2017

Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Пред бл. 58” - Студентски град, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

28.08.2017

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти, находящи се в имот - публична общинска собственост

25.08.2017

Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на района

23.08.2017

“В и К” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 години на недвижими имоти, собственост на дружеството

21.08.2017

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост в с.Плана

18.08.2017