Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на свободeн нежилищен имот, ж.к. Толстой, за охраняем автопаркинг

20.09.2017

Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на свободeн нежилищен имот, ул. Христо Силянов № 142, за охраняем автопаркинг

19.09.2017

Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи

07.09.2017

Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на помещение за траурни услуги с площ от 28,32 кв.м., находящо се в Битов комбинат, с. Световрачене

07.09.2017

Район Оборище обявява конкурс за поставяне на 4 броя автомати за продажба на пакетирани закуски и напитки

05.09.2017

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на два лекарски кабинета в здравната служба на с. Казичене

05.09.2017

"ДКЦ XIV-СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения - кабинети

04.09.2017

"Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на за търговски обект с предназначение за задоволяване на нуждите на болничния персонал и пациентите с хранителни стоки, кафе, безалкохолни напитки и др.

01.09.2017

Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ стоматологичен кабинет

01.09.2017

Район Студентски обявява конкурс за - 7 бр. класни стаи и 2 бр. сервизни помещения

31.08.2017