Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 1 кв. м, находящ се в сградата на СО – район „Витоша“

04.10.2017

Пета МБАЛ – София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на обособена част за лечебно заведение

03.10.2017

Район "Студентски" удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на помещения на IV-ти етаж в 8 СУ за частно училище

03.10.2017

Район "Панчарево" продължава с 15 дни срокът за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти, находящи се в имот – публична общинска собственост

03.10.2017

Метрополитен ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от първи и втори метродиаметър

29.09.2017

Район Нови Искър удължава с 15 дни конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в двуетажна сграда, с. Подгумер, за търговска дейност

21.09.2017

Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в Дом за стари хора „Дълголетие“ с площ от 44,44 кв.м., за аптека

21.09.2017

Район Панчарево продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за 10 години на самостоятелен обект в сграда в с. Плана, за магазин за хранителни стоки

21.09.2017

ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение със санитарен възел, за магазин за ортопедични продукти и помощни средства

20.09.2017

Топлофикация София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими вещи, представляващи поземлен имот с площ от 9193 кв.м. и намиращите се в него сгради

20.09.2017