„Егида – София” ЕАД открива конкурси за отдаване под наем на търговски обекти – магазини, скадове, офиси, помещения и др.

14.12.2017

Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Магазин № 2, разположен в южната част на партерния етаж на жилищна сграда

13.12.2017

Район "Люлин" обявява конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ четириетажна сграда

11.12.2017

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, пригодено за гараж, с обособени части за автомивка, сервиз и пункт за извършване на годишни технически прегледи

08.12.2017

Район „Нови Искър” oбявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ

08.12.2017

„ДКЦ XIII – СОФИЯ” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ, предназначена за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат)

07.12.2017

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета)

07.12.2017

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност

07.12.2017

“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия

07.12.2017

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти, терени, публична общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Красна поляна“

05.12.2017