Пета МБАЛ - София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение - кабинет 131, находящ се на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години

06.02.2017

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на обект за организиране на ученическото столово хранене в 62-ро ОУ Христо Ботев

01.02.2017

Район Кремиковци удължава до 08.02.2017 г. срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг за отдаване под наем за срок от три години на помещение (кафе-сладкарница) с площ 139.96 кв.м., находящо се в сградата на кметство Ботунец, ул. Зорница

26.01.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен за открит охраняем паркинг от 1246 кв.м.

26.01.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на помещение от 85,70 кв.м. в трафопост

26.01.2017

Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 12 СУ Цар Иван Асен II, за срок от 5 години

20.01.2017

Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот за осъществяване на просветни и образователни дейности

16.01.2017

ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинети и помещения в сградата на дружеството

10.01.2017

ДКЦ 14 - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения - кабинети, находящи се на четвърти етаж в сградата на дружеството

06.01.2017

Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на едноетажна сграда със застроена площ 119 кв. м., със специфично конкурсно условие „За обществено хранене”

03.01.2017