ДКЦ XXII - София обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сградата на центъра, което да се ползва за аптека

01.08.2017

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 г. на помещение за траурни услуги в Битов комбинат, с.Световрачене

01.08.2017

Район Овча купел удължава срока за подаване на оферти за помещение в кв. Горна баня отредено за амбулатория

28.07.2017

Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 учебни години на части от имоти – публична общинска собственост

27.07.2017

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на с. Чепинци и с. Кубратово

24.07.2017

Пазари Юг ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения, находящи се в сграда на ул. Петко Каравелов № 5

24.07.2017

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти

21.07.2017

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения

21.07.2017

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на ученически бюфети в 72 ОУ, 66 ОУ, 149 СУ и 53 ОУ

20.07.2017

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение от 71.56 кв.м. за търговска дейност - снекбар

20.07.2017