Назад

ОИЦ – София организира творчески ателиета за мартеници

В седмицата преди първи март – празникът на мартениците и пролетта, екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ – София) организира творчески ателиета за производство на мартеници. Инициативата ще премине под мотото: „Деца даряват на хора в неравностойно положение“, като в изработката на мартениците ще се включат ученици от 47. СУ „Христо Данов“ в столицата.

Творческите ателиета ще се провеждат в класните стаи на училището, при спазване на всички противоепидемични мерки. Екипът на ОИЦ – София ще предостави материали за изработката на мартениците, а учениците ще ги изработят в периода 22 – 26 февруари.

Тази година изработените от малчуаните мартеници ще бъдат дарени на хора в неравностойно положение от район „Триадица“ и на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в България.

Организацията за творческите ателиета за производство на мартеници се провежда от екипа на ОИЦ – София за шеста поредна година. В нея се включват деца и ученици от различни столични училища. Изработените мартеници се даряват на организации и институции на територията на Столична община и общините от Софийска област.

ОИЦ – София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.