Допълнителните линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места.
Те допълват основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ (МАРШРУТНИ) ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Информацията е актуална към 21.10.2019 г.