ПРЕУСТРОЙСТВО/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Реконструкция на ДГ № 186

Местоположение:  Район „Младост", ул. „Малкият принц" № 1

Описание:
През 2012 г. е открита реновираната сграда на ДГ № 186 „Деница“ (бивше ОДЗ № 19) за 7 групи – 5 градински и 2 яслени.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 186 са изградени 7 нови детски площадки и е обновено дворното пространство.

 

Реконструкция и преустройство на ДГ № 18 „ Детски свят” – I етап

Местоположение:  Район "Средец", ул. „Георги Марков” № 2

Описание:
През 2016 г. е реконструирана съществуващата ДГ № 18 за 7 групи (5 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения, съгласно изискванията на нормативната уредба, както и с плувен басейн.

Преустройство на бивша детска ясла за филиал на ДГ № 171 „Свобода”

Местоположение:
Район "Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Петко Д. Петков” № 14.

Описание:
През 2015 г. е открит филиал към ДГ № 171 за 4 групи (2 яслени, 1 градинска и 1 СОП).
До този момент сградата е ползвана от Агенцията за социално подпомагане.
Детската градина разполага с всички необходими помещения, съгласно изискванията на нормативната уредба. В двора на филиала на ДГ № 171 „Свобода” са изградени 4 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Преустройство за ДГ № 101 „Ябълкова градина”

Местоположение:
Район "Люлин – 1 м.р.“, ул. „Фортов път” № 2.

Описание:
През 2012 г. е преустроена бивша зъботехническа лаборатория за ДГ № 101 „Ябълкова градина” за 2 яслени групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Реконструкция на ДГ № 32 „Българче“

Местоположение: Район „Люлин“, ул. „Петър Берон“ № 3

Описание:
През 2014 г. е открита обновената и модернизирана сграда на ДГ № 32 за 8 групи (6 градински и 2 яслени).
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 32 са изградени 8 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

— 10 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 15 резултата.