Тема: Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева – служители в Дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.11.2017

Дата на приключване: 23.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Евгени Крусев – зам.-кмет на Столична община; Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Марина Денкинска, Цветелина Цветкова


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 г.

Дата на откриване: 13.11.2017

Дата на приключване: 13.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Николай Михайлов и Мария Несторова


Тема: Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Дата на откриване: 07.11.2017

Дата на приключване: 07.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Елка Илиева – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 11.10.2017

Дата на приключване: 10.11.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

Лице за контакти: ланд. арх. Мая Тренчева