Тема: Приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 18.11.2022

Дата на приключване: 01.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 22.07.2022

Дата на приключване: 05.08.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Мирослав Боршош – заместник-кмет; Владимир Митов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова, старши експерт в дирекция „Култура“


Тема: Предложение за поставяне на паметник на Нелсън Мандела

Дата на откриване: 27.05.2022

Дата на приключване: 25.06.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Поставяне на паметник на Н.В. Цар Борис III в парк „Княз-Борисова градина“ и преместване на барелефа на Н.В. Цар Борис III от парк „Княз-Борисова градина” в парк „Врана“

Дата на откриване: 30.03.2022

Дата на приключване: 30.04.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

Дата на откриване: 23.02.2022

Дата на приключване: 23.03.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева - председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев - старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 23 резултата.