ПРИКЛЮЧИЛИ  ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007 – 2013

Стратегии за публично осветление за устойчиви градски пространства – PLUS

29.01.2018

Включване на родителите за превенция на ранното отпадане на децата от училище - PREVENT

30.01.2018

Подобряване ефективността на политиките, прилагани от местните власти за намаляване генерирането на отпадъци на теритирията на ЕС - Pre-waste

30.01.2018

Управление на общинската собственост – Promise

30.01.2018

Политики в областта на рециклирането на отпадъци, прилагани в страните-членки на ЕС – R4R

30.01.2018

Изследователската политика за рециклиране в Европейските региони - R4R

30.01.2018

Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа – RAIL4SEE

30.01.2018

Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора - SEE INNOVA

30.01.2018

Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт - SEGMENT

30.01.2018

София – град на многообразието

30.01.2018

— 10 Елементи на страница
Показване на 21 - 30 от 35 резултата.