Основен ремонт на улици и мостове по обособени позиции: 1. Основен ремонт на ул. Шумако и ул. Ягода, кв. Симеоново; 2. Улици „3004”, „3005” и „Гоце Делчев” в район „Люлин”; 3. Реконструкция на ул. „Сочи”, гр. Банкя; 4. Основен ремонт на ул. „Никола Генадиев” в ж.к. „Младост 1”; 5. Корекция на нивелетни наклони на западното платно на ул.”Витиня” в участъка от ул.”Тодорини кукли” до бул.”Владимир...

23.10.2013

Изграждане на приют за безстопанствени кучета – II-ри етап в местността Горни Богров, район Кремиковци”

23.10.2013

„Техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” по обособени позиции

22.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Доставка на 30 бр. персонални компютри, без монитори и операционна система; 22 броя матрични, 80 - колонни принтера и 1 бр. скенер за сканиране на документите в деловодната система Акстър-офис, за нуждите на 22 отдела на дирекция "ПАМДТ" към Столична община"

18.10.2013

Доставка на храна за безстопанствени кучета в кв. Сеславци и с. Горни Богров и в приюта, стопанисван от Фондация „Помощ за животните – България”, в с. Горни Богров

18.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Отпечатване и доставка на папки, резолюции, визитки, бланки писма и други материали с логото на Столична община, по заявка"

17.10.2013

Ремонт на подлези под бул. “България”, в т.ч.: 1.1. Подлез под бул. ”България”при Техникум по текстил, район „Триадица”; 1.2. Подлез под бул. ”България”при пл. „Ручей”, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.3. Подлез под бул. ”България” – ул. „Нишава” при 126 СОУ, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.4. Подлез под бул. ”България” и бул. „Гоце Делчев”, райони „Триадица” и „Красно село”; 1.5....

14.10.2013

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ОП „Екоравновесие”

10.10.2013

Почистване на изгребни ями и канализация в приютите за безстопанствени кучета в кв. „Сеславци , с. Горни Богров, р-н Кремиковци и Ветеринарна амбулатория в гр. Банкя

10.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка на технически средства за улавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община”

09.10.2013