Доставка на спално бельо за Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

01.11.2013

Доставка на медицинско оборудване и обзавеждане за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

01.11.2013

Доставка на обзавеждане за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел”

01.11.2013

Доставка на компютърна техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях

01.11.2013

Доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях

01.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:„Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в Дом за стари хора „Дълголетие” в кв. „Дървеница”, ул. „Пловдивско поле” № 8: 1. Асансьор пътнически, 7 спирки – 2 бр. 2. Асансьор хидравличен, товаропътнически, 8 спирки – 1 бр. 3. Асансьор хидравличен, товаропътнически, проходен 8 спирки –1 бр. 4. Асансьор кухненски, за продукти, 2 спирки -1 бр. 5. Подемник за хора с...

01.11.2013

Избор на изпълнител за доставка на техника за Общностен център за деца и семейства – район „Слатина” и Общностен център за деца и семейства – район „Овча купел” и градински групи към тях

01.11.2013

Доставка и монтаж на специализирано оборудване, обзавеждане, изработване на декори и изработване на софтуер за визуализация на съдържание с цел адаптация на Централна минерална баня за Музей за история на София Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на музейни и художествени инсталации” Обособена позиция 2: „Музейна виртуализация”

01.11.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Застраховане на автомобилния парк на Столична община". Застраховка "Пълно Каско", вкл. застраховка "Злополука на местата в МПС, както и за новопридобити МПС през 2014 г.", застраховка “Гражданска отговорност”, както и за новопридобити МПС през 2014 г.

30.10.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5, за нуждите на централната администрация”

24.10.2013