Обработват зелени площи срещу ларви на комари

Обработки срещу ларви на комари и срещу гризачи се извършват в зелени площи до водоеми, пътни обекти и градинки. Днес екипите третираха зелени площи около бул. “Панчо Владигеров“, ул. „Райко Даскалов“, бул. „Тодор Александров“, бул. “Царица Йоанна“, бул. “Ботевградско шосе“ и др.

Обработките срещу ларви на комари се извършват при благоприятни метеорологични условия. Дейностите се контролират от специалисти от Столичната РЗИ.

Предвижда се след десетина дни при подходящо време да започнат обработки на тревните площи и срещу кърлежи.