Намаляло е количеството на хранителни отпадъци, които постъпват в Инсталацията за биологично третиране

През последния месец е намаляло двойно  количеството на хранителни отпадъци, които постъпват  в Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. От тях се произвежда електроенергия и компост. Сравнението на количествата е спрямо миналата година. Хранителните отпадъци постъпват от големи търговски вериги, пазари, места за хранене, както и кухни в детски градини и училища, които в момента не работят.  Тава стана ясно при проверката на кмета на София Йорданка Фандъкова на инсталацията.  През първите месеци на тази година до 21 април са постъпили 2 105 тона хранителни отпадъци и 3 220 зелени отпадъци от почистването на парковете и градините на София. В същото време са произведени 923 381 kWh електроенергия и 3 127 тона компост. 

По време на извънредното положение е спряна и продажбата на компост на физически лица, за да се избегнат струпвания на хора.  

Общото количество битов отпадък, постъпил в Завода за преработка на отпадъци през тази година до 22 април, е 114 752 тона, което е приблизително толкова, колкото е било количеството и през първите месеци на миналата година. През тази година са отделени 10 986 тона рециклируеми материали, което е с над 900 тона повече от миналата година. Най-голямо е количеството на  пластмасата – 4 789 тона, а на хартията и картоните – 2 161 тона. Отделени са също така 2 071 тона черни метали, 1 764 тона стъкло и 198 тона цветни метали.