Обратно Кметът Йорданка Фандъкова се срещна с деца и учителите от Начално училище „Милеа“

Кметът на София Йорданка Фандъкова посети Начално частно училище „Милеа“ в район „Красно село“ и се срещна на място с деца и учители, където се запозна с организацията на работа и програмата на обучение на деца със специални образователни потребности.

Училището е първото в България, основано на държавните образователни изисквания и стандарти и на сензорно-базирания подход, разказа съоснователят г-жа Милена Паунова, която заедно с Даниела Търнева, изп. директор, представиха работата с децата, организираните различни места за занимания, кътове за игра, библиотека, учене на математика, природа, рисуване, технологии, музика и физическо възпитание.

Училището отваря врати на 15.09.2019 г., след като Столична община по предложение на кмета на София предостави за срок от 10 години сградата на ул. “Дебър“ за нуждите на „Милеа“. Сградата е ремонтирана с инвестиция на училището. След две години в него учат 27 деца, а за тях се грижат учители, педагози, психолози, логопед, ерготерапевт.

Кметът Фандъкова разгледа специално създадените за игра на деца със специални образователни потребности кътове за занимания на открито и в сградата.

Кметът Йорданка Фандъкова посочи, че Столична община подкрепя създаването на възможности за образованието на деца със специални нужди чрез разкриване на общински центрове за социални услуги, както и делегиране на дейности и предоставяне на помещения за работа и развитие на деца и възрастни на неправителствени организации.

Разкрити са общо 61 услуги за деца, делегирани от държавата дейности, от които 31 се управляват от Столична община, 33 са предоставени за управление на неправителствени организации.

Столична община управлява Център за социална рехабилитация и интеграция, където се предоставят услуги с приоритет аутистичен спектър. Три от Дневните центрове, държавноделегирани дейности с приоритет аутистичния спектър, са делегирани за управление на Сдружение “Аутизъм“, Сдружение "Тацитус" и Сдружение „Аутизъм днес”.

В Дневните центрове за деца и младежи с увреждания, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Центровете за обществена подкрепа на общината също се работи с деца и младежи от аутистичния спектър. В Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания също има настанени деца с аутизъм.