Обратно Европейската комисия селектира информация за хората, бягащи от Украйна, достъпна с QR-код (BG)


Европейската комисия е селектирала информация за хората, бягащи от Украйна. В приложение ще намерите QR код, който може да бъде отпечатан/разпространен, като след сканиране ще намерите линк към уеб страницата, която дава полезна насочваща информация (на украински и руски език):

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-beeing-war-ukraine_uk

Сайтът включва практическа информация за:

  1. Подготовка за заминаване
  2. Правата в ЕС
  3. По-нататъшно пътуване до страните в ЕС (включително опции за безплатен транспорт – тази част е достъпна и на английски)
  4. Допълнителна информация от националните органи
  5. Въпроси и отговори.