Назад

Новото деление на България ще е в сила поне до 2040 г.

Заради грешна преценка на районите Братислава няма метро за разлика от София

Поне до 2040 г. не трябва да бъдат променяни икономическите райони в страната, след като бъде направено новото райониране. Това мнение изразиха учени, кметове и областни управители на дискусия с регионалния министър Николай Нанков. Той пък гарантира, че разчетите са направени дори за още по-голям срок.

Четири варианта за ново райониране на страната предложи Министерството на регионалното развитие. Промяната спрямо сегашните 6 района се налага, за да продължи усвояването на европейски фондове и след 2020 г. Българският Северозапад вече не отговаря на изискването за минимум 800 хил. жители, скоро на този критерий няма да отговаря и Северният централен район.

„24 часа" заедно с регионалния министър Николай Нанков организира първото обсъждане на предложените варианти. На него като фаворит се очерта вариант 2 на министерството, при който

България ще е с 4 нови района

Министър Нанков също каза, че това е неговият личен фаворит.

Появи се и алтернативен вариант на Института за пазарна икономика, също с 4 района, но направен така, че София да не губи достъп до еврофинансиране. Ако столицата е самостоятелен район или бъде поставена в един с други по-богати общини, ще загуби статута си на недоразвит европейски регион и ще трябва да съфинансира по-голямата част от проектите си. Това се е случило със столицата на Словакия Братислава, която рано е станала самостоятелен район и заради това все още няма метро, разказа Десислава Николова от ИПИ.

Дали София да е отделен район, бе основният проблем на първото обсъждане. Днес ви предлагаме мненията на сдружението на общините и трима областни управители по предложенията.

„Трябва да създадем райони със силни стопански, демографски, културни и транспортни връзки. Наричаме такива райони витални", каза Нанков на дискусията, организирана от „24 часа". „Те трябва да са предпоставка за по-добро моделиране на процеса след 2020 г.", допълни той.

„В дебатите ще има известна доза субективизъм, нищо лошо в това. Ние трябва да изходим от обективните анализи и целите, които гоним. Така през следващите години ще се постави здрава основа за правене на регионална политика в страната, с глобалната цел за намаляване на диспропорциите между регионите", допълни той.

Редица експерти поискаха заедно с новото райониране да бъде направена и финансовата децентрализация, така че общините да разполагат с много повече собствени приходи. Според министъра обаче част от общините са готови да поемат такава отговорност, но редица други все още разчитали за всичко на държавата.