Назад

Здравните медиатори с бонуси в пандемията

22.04.2021 г., с. 18

Здравните медиатори могат да получат допълнителни възнаграждения за работа в условия на CОVID-19. Днес Столичният общински съвет ще обсъди дали да отпусне заем от 20 000 лв. за допълнителните им трудови възнаграждения за периода от януари до април. Бонусите са за специалистите, които работят на първа линия с малцинствените групи в София, съобщават от СОС.

Към Столичната община има общо 10 здравни медиатори, които след конкурс за длъжността са преминали обучение и изпит във факултета по обществено здраве на Медицинския университет. Техните задължения са да посредничат и придружават живеещите в компактни малцинствени групи при необходимост от спешна медицинска помощ, женска и детска консултация, профилактични прегледи, да им помагат при попълване на различни видове документи, в това число за кандидатстване за детска градина, училище и др.